Spara pengar

Välkommen till spara-pengar.se – sidan som genom kloka beslut gör dig till miljonär! Här hittar du en guide över spartips och andra sätt som hjälper dig att bygga upp en förmögenhet.

Bli rik genom spartips och kloka investeringar

Att bli rik och inte behöva jobba är något som många drömmer om och på den här sidan hittar du en guide till hur du gör för att bygga din förmögenhet – först med spartips och sedan hur du gör för att investera dina pengar. 

Pengar Glasburk

Därför ska du spara pengar

Syftet till att spara pengar kan vara många, allt från att få en ekonomi i balans till att man vill bygga upp en buffert eller till och med en passiv inkomst. Om det är viktigt eller inte beror på vem du frågar, det finns de som tycker att det är tråkigt att spara pengar och att det mest är associerat till begränsningar och att vara snål – men det finns enkla knep & tips som knappt kommer att märkas i vardagen och på sikt ökar dina inkomster. Att spara pengar hjälper dig att långsiktigt få ett rikare liv genom att göra smartare val. Det kan också leda till att du får en passiv inkomst genom avkastning från värdepapper.

Bästa sätten att spara pengar i vardagen – enkla tips som sparar mycket pengar

Det finns väldigt många olika sätt att spara pengar och i listan över bäst spartips har vi samlat in de tips som vad man kan spara mycket pengar på och som kan användas av de flesta människor som t.ex. abonnemang, el och vardagsköp. Bland spartipsen hittar du enkla knep för nybörjare och även tips till de mer rutinerade som gör att du kan spara mer än 10 000 kr om året. Här nedan hittar du de mest bästa (effektiva) spartipsen samt de senaste.

Områden där du kan spara mest pengar snabbt

Det finns flera områden där du kan spara pengar men i synnerhet är det inom fyra områden. Här nedan går vi igenom de områden där det finns mest pengar att spara snabbt.

Abonnemang

Genom att se över dina abonnemang kan du snabbt spara flera tusen. Många abonnemang löper på utan att vi använder tjänsterna och i andra fall finns möjlighet att byta till ett billigare utan att du behöver göra några uppoffringar. I synnerhet finns det mycket pengar att spara genom att först undersöka vilka abonnemangstjänster man har som man inte använder och i andra hand leta efter billigare alternativ till de man har inom områden som t.ex. mobilabonnemang, försäkringar och finansiella tjänster.

Bil

Som bilägare är bilen oftast en av de dyraste kostnaderna man har, bortsett från kostnader kopplade till bostaden. Om man klarar av att avstå från att äga en bil kan man spara tiotusentals kronor varje år, men för många är det omöjligt. Istället kan man se över vilken typ av bil man köper och hur man använder den. Här finns en guide på hur du kan göra för att spara pengar på bilägandet.

Mat

Mat är en stor utgiftspost för alla, i synnerhet barnfamiljer och för dig som äter ute mycket. För att spara pengar på mat finns det flera olika alternativ, bland annat göra storkok och ta med matlåda, hitta billiga recept, dricka vatten till maten och att välja billigare råvaror. Genom att se över kostnaderna för mat kan man spara upp till 10 000 kronor per person och år.

Vardagsutgifter

Man brukar säga att många bäckar små blir snart en å – och det stämmer verkligen med vardagsutgifter. Ett fika- eller restaurangbesök då och då, en kaffe på pressbyrån och så vidare blir i slutändan flera tusen kronor varje månad. Genom att skära ner på dina vardagsutgifter sparar du pengar varje dag och det finns flera spartips i vardagen som ger större effekt än andra.

Så här bli du mer ekonomisk

Att se över och sänka sina befintliga utgifter är ett bra första steg för att få en bättre ekonomi, men att förändra sin inställning och hur man förhåller sig till pengar är det bästa sättet för att bli rik på sikt – men det är inte alltid helt lätt att hitta motivationen. Så vad ska man tänka på? Vi hjälper dig att bli mer ekonomisk genom att gå igenom ett antal tankeregler som hjälper dig som känner att du inte klarar av att komma igång med sparandet – allt från köpstopp till

Olika syften & förutsättningar till att spara pengar

Att komma igång med ett sparande och få en bättre ekonomi är bra för alla, men det kan finnas olika syften till varför man vill spara pengar. Det är inte alla som har som syfte att få ett rikare liv på sikt, utan ibland kan det istället vara nöden eller större framtida inköp som bostad, längre resa eller ett bröllop som styr. Här nedan finns tips och råd beroende på olika syften med sparandet.

Spara inför framtiden

Det finns många anledningar till att spara inför framtiden, för vissa handlar det om att spara pengar för att göra ett framtida större köp som till exempel en bostad, medan för andra handlar det om att generera passiv avkastning på sparat kapital.

De allra flesta kommer någon gång i livet köpa en bostad och för de flesta blir bostadsköpet det största köpet som vi gör under vår livstid. I dag kräver banken att man ska betala minst 15% av köpet i en kontantinsats vilket gör att man behöver spara ihop en större summa pengar inför sitt lägenhets eller husköp – och ju mer pengar man har sparat ihop desto mindre lån behöver man ta, vilket i sin tur leder till lägre räntekostnader.

Att spara inför framtiden är ett sätt att både öka sina intäkter och att få en bättre livskvalitet om du någon gång inte har samma möjligheter att försörja dig. Ett sparande inför framtiden som alla som arbetar har är pensionssparandet. Vissa sparar aktivt till pensionen medan andra gör det utan att veta om det via skatten (i det gemensamma pensionssystemet).

Skära ned på kostnaderna för att få vardagen att gå ihop

Det finns tillfällen då man behöver gå ned i omkostnader för att få en ekonomi i balans, detta kan vara om man blivit student, föräldraledig eller om man har fått nya förutsättningar på grund av ändrade familjeförhållanden. Om intäkterna eller kostnaderna plötsligt förändras drastiskt är det viktigt att skapa en budget för att se vad man behöver förändra.

En budget hjälper dig att se över var dina stora kostnader ligger och var du kan göra förändringar för att få en ekonomi i balans. I vissa fall kan det räcka med att se över onödiga småkostnader för att intäkterna ska vara större, eller i alla fall på samma nivå, som kostnaderna. I värsta fall kan man tvingas göra större förändringar som att t.ex. skaffa en billigare bil eller ett billigare boende.

Spara pengar fort vid oförutsedd händelse

Det är viktigt att alltid ha en buffert men om man inte har haft möjlighet att spara ihop en finns det tillfällen då man snabbt behöver spara pengar på grund av en plötslig oförutsedd händelse. Det kan vara att man blir av med jobbet eller att bilen som man måste ha för att pendla går sönder. Om detta skulle hända finns det några områden som man snabbt kan undersöka för att spara pengar fort. Generellt gäller det att se över sina löpande utgifter för att se vad man kan undvara och att göra en budget som man sedan försöker följa.

Hur mycket av sin lön ska man spara?

De flesta människor bör ha någon typ av sparande men hur stort sparandet är beror på ens livssituation och var man bor. Det är mycket svårare för en barnfamilj där inte båda föräldrar jobbar heltid att ha ett stort sparande än ett par utan barn. Generellt sett så bör man dock minst spara ett antal procent av sin inkomst varje månad.

Det första sparandet ska leda till är en buffert som finns till hands vid plötsliga utgifter. Buffertens storlek beror på hur stor risken är för att oförutsedda utgifter inträffar och hur stora konsekvenserna blir om så sker. En barnfamilj i villa bör ha en större buffert än ett par som bor i hyresrätt. Detta eftersom oförutsedda utgifter i en villa generellt är mycket större än om man bor i hyresrätt, samt att det oftast är svårt att komma undan dem om t.ex. en varmvattenberedare går sönder, eller om en fönsterruta behöver bytas ut.

När man har en buffert är nästa del av sparandet att bygga upp kapital som i sin tur ger avkastning. Ett sparkapital ger ränta och med tiden så kallad ränta på ränta, detta innebär i korthet att ditt sparande på sikt genererar passiv inkomst.

Spara pengar med låg inkomst

De som har en låg inkomst har mycket svårare att spara en del av sin lön, detta gäller t.ex. ensamstående eller personer med försörjningsstöd. Om du har en inkomst som är mycket lägre än snittet bör fokus istället vara att få en budget i balans dvs. att utgifterna inte är större än lönen. För att få en budget i balans har vi samlat spartips där det finns områden att undersöka för att få ner kostnaderna.

När budgeten balanserar bör fokus vara på att hitta sätt att få upp inkomsterna, ett bra sätt att göra det på är att utbilda sig inom ett område som inte kräver en lång utbildning men där lönen är högre än vad inkomsten är idag.

Hur gör man för att leva billigt

När man har sett över sina utgifter och sparat pengar på att ta bort onödiga kostnader finns det sätt att göra så att man inte spenderar pengar i onödan. Det viktigaste sättet för att börja leva billigt och spara pengar varje månad är att ta fram en budget.

Skapa en budget

En bra metod att hålla i pengarna är att skapa en budget, på så sätt har du alltid koll på vart pengarna tar vägen och den hjälper dig också att bromsa om pengarna börjar rinna iväg. En budget är en förutsättning för att kunna leva ett mer ekonomiskt liv och att bygga upp ett sparande.

För att göra en budget skapar du ett dokument där du månadsvis (eller veckovis) samlar alla dina intäkter och planerade utgifter utifrån kategori. Exempel på kategorier är boende, mat, mobiltelefon, bil & transport, nöje och sparande. Därefter används budgeten för att hålla koll så att faktiska kostnader inte blir större än vad man har budgeterat för i respektive kategori. Om de blir större så undersöker man varför de har blivit det och hur man gör för att sänka dessa kostnader under nästa månad.

En budget är grunden till ditt sparande och är ett måste för att hålla koll på sina utgifter.

Spara pengar automatiskt från lönekontot

Om du tycker att budget är för avancerat finns det ett annat enkelt knep för att skära ned på sina kostnader, det är att varje månad vid lön automatiskt dra pengar från lönekontot till sparkontot. På så sätt tvingas man till att förhålla sig till en lägre summa pengar och aktivt föra tillbaka pengar om man bryter sin budget.

Detta sätt är dock inte rekommenderat och är inte lika bra som en budget, men kan vara en kompromiss om du inte vill använda dig av en budget.

Wallstreet Bull Sm

Hur ska man placera sina sparade pengar?

När man har en budget i balans, har skaffat sig en budget och genererar ett överskott varje månad – vad ska man då göra med sina sparade pengar? För att dina spara pengar ska växa och generera en passiv inkomst ska du investera dina pengar. Var du ska investera dina pengar beror på hur stor risk du är beredd att ta och vilken tidshorisont du har på ditt sparande. Här nedan kan du läsa om de vanligaste sparformerna.

Aktier

Att spara pengar i aktier har historiskt sett varit bra för att få hög avkastning på sina sparade pengar. Att investera i aktier är dock ett risktagande som innebär att du kan förlora pengar men det finns strategier för att minska riskerna och det finns också forskning för att hjälpa dig få så hög avkastning som möjligt på lång sikt. Aktier är oftast bästa alternativet för dig som vill bli miljonär.

Undvik att lägga alla ägg i samma korg

För att minska risken att förlora pengar på aktiemarknaden ska du undvika att köpa aktier i enskilda företag, och istället köpa aktier i flera olika företag som är utspridda över olika branscher. Genom att köpa i stora etablerade bolag minskar du risken ytterligare. Det finns dock inga helt riskfria strategier när man köper aktier. Att investera pengar är alltid ett risktagande som innebär att du kan förlora pengar.

Fonder

Om du inte vill välja ut aktier själv kan du istället välja att placera dina pengar i en fond. Med en fond kan du investera i många olika typer av värdepapper med en relativt liten insats. Genom att placera dina pengar i en fond sprider du din risk över flera olika typer av värdepapper och minskar på så sätt risken att förlora pengar. Nackdelen med en fond är att du oftast betalar en fondavgift för att fondförvaltaren ska investera pengarna åt dig.

Den vanligaste fondtypen är en aktiefond som investerar pengar i olika typer av aktier på börsen. Aktiefonder är specialiserade på olika områden och du kan välja fonder utifrån branscher, länder osv.

Sparkonto

Om du vill ha avkastning utan risk att kunna förlora pengar är ett sparkonto med statlig insättningsgaranti det bästa alternativet. Med ett sparkonto med statlig insättningsgaranti får du en låg ränta utan någon risk att pengarna på ditt konto kan minska. Den statliga insättningsgarantin gör att staten garanterar att du alltid får tillbaka dina pengar oavsett om banken skulle gå i konkurs.

Sparkonto eller betala av lån

Ett annat alternativ till sparkontot som många ibland förbiser är att betala av sina lån istället för att ha pengarna på sparkontot. Detta är också en mycket säker sparform som kan generera en större avkastning än att ha pengarna på sparkontot. Om du ska betala av dina lån istället för att ha dem på sparkontot beror på hur stor buffert du har, hur hög avkastning du har på sparkontot och hur stor lånekostnad du har (inklusive ränteavdrag).

Ränta på ränta

Den största positiva effekten som kommer från att ha ett sparande är den så kallade ränta på ränta-effekten som betyder att din avkastning växer exponentiellt. Detta betyder lite förenklat att dina framtida intäkter hela tiden blir större eftersom du får ränta på all tidigare avkastning. Med ett större sparande har du därmed chans att få en betydande passiv inkomst.

Sammanfattningsvis så hittar du här hur du gör för att spara mer pengar i vardagen och sedan hur du gör för att få dem att växa. Förhoppningsvis kan du ta med dig något som leder till ett rikare liv!

Senaste inlägg