Tjäna pengar genom att flytta utomlands och arbeta inom EU

Funderar du på att arbeta utomlands? Som EU-medborgare har du möjlighet att jobba var som helst inom medlemsländerna. Eftersom den Europeiska unionen arbetar aktivt för rättvisa anställningsvillkor för dem som arbetar inom EU kan du känna dig trygg med att flytta utomlands för att arbeta. Nedan går vi igenom vad som gäller för dig som svensk medborgare var du har störst chans att få en bra lön.

Vad gäller som svensk om man vill arbeta i ett annat eu-land?

Som svensk medborgare, och därmed EU-medborgare, har du rätt att arbeta i andra länder inom EU utan arbetstillstånd. Du har även rätt att bo i landet medan du arbetar samt att stanna kvar även när anställningen har upphört. Som EU-medborgare är det även din rättighet att du behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor samt alla andra sociala förmåner och skatteförmåner.

Island, Liechtenstein och Norge är inte är medlemmar i EU men trots det får deras medborgare arbeta i EU på samma villkor som EU-medborgarna. Länderna tillhör nämligen EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Liechtenstein har dock kvoter för hur många som får bo och arbeta där, dessa kvoter gäller för medborgare från EU, Island och Norge.

Var finns de högsta lönerna inom EU?

År 2020 har Danmark den högsta genomsnittliga månadslönen (brutto) inom EU. Landet har en genomsnittlig bruttolön på 5 190 euro. Luxemburg har den näst högsta genomsnittliga bruttolönen inom EU, på 5 144 euro, och är även det land som har högst levnadsstandard. Det är dessutom billigare att leva i Luxemburg än i många andra länder inom EU, exempelvis Danmark. Ett bra alternativ om du vill arbeta utomlands helt enkelt! Om man räknar in EES-länderna hamnar Island på en tredjeplats och Norge på en fjärdeplats sett till genomsnittlig bruttolön. Även Sverige har bland de bästa lönerna inom EU med en genomsnittlig bruttolön på 3 194 euro.

London är en stad inom EU som du bör undvika att flytta till, åtminstone om ditt mål är att spara så mycket pengar som möjligt. London har nämligen en lägre snittlön än många andra medlemsländer samtidigt som det är väldigt dyrt att leva i staden. Även Danmark och Norge är med på topplistan över länder i Europa som är dyra att leva i.

Lämna en kommentar