Begär utträde ur svenska kyrkan – spara flera tusen kronor varje år.

Det finns naturligtvis olika anledningar till varför man önskar säga upp sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Ett påtagligt skäl som många uppger är inte kopplat till tro utan till ekonomi. Nedan redogör vi för hur mycket pengar du kan spara samt hur du gör rent praktiskt för att begära utträde ur Svenska kyrkan. Vi går även igenom vilka rättigheter du förlorar om du säger upp ditt medlemskap samt vad i övrigt du bör känna till innan du fattar ditt beslut. 

Är jag medlem i Svenska kyrkan? 

Svenska kyrkan var statskyrka i Sverige från år 1536 till år 2000, då den separerades från staten genom ett riksdagsbeslut. Fram till 1996 blev alla barn som föddes i Sverige automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om deras föräldrar var medlemmar. Efter 1996 blir istället alla som döps automatisk medlemmar. 

Hur mycket betalar jag i kyrkoavgift? 

Varje år betalar du cirka 1% av din årsinkomst i kyrkoavgift, det som tidigare kallades för kyrkoskatt. Exakt hur mycket du betalar baseras således på hur mycket du tjänat, men varierar även beroende på vilken församling du tillhör. Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Ju mer du tjänar, desto mer betalar du i kyrkoavgift. Låt oss säga att du har en årsinkomst om 300 000 kronor. Din kyrkoavgift blir då ca 3000 kronor per år. Det skulle alltså kunna innebära att du hunnit betala ca 120 000 kr när du har arbetat i 40 år, om vi utgår från att din inkomst är konstant under arbetslivet. En hel del med andra ord! 

Vad används kyrkoavgiften till? 

Svenska kyrkan är en av världens rikaste kyrkor. Intäkterna består bland annat av avkastning på aktier och obligationer samt av inbetald kyrkoavgift. Kyrkoavgiften är en mycket viktigt intäktskälla för Svenska kyrkan, ca 60% av intäkterna. 2019 var 56,4% av den svenska befolkningen betalande medlemmar. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer kyrkans öppna förskola, gemenskapsträffar för människor i alla åldrar och underhållet av kyrkobyggnader som kan ha stort historiskt värde. Kyrkan genomför även olika former av hjälparbete till fördel för utsatta personer både i Sverige och utomlands. 

Vad innebär det att lämna Svenska kyrkan? 

Innan du väljer att gå ur Svenska kyrkan bör du vara medveten om att du förlorar en del rättigheter. Om man exempelvis vill ha en bröllopsceremoni i kyrkan måste minst en av makarna vara medlem i Svenska kyrkan. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan har man inte heller rätt till en kyrklig begravningsceremoni. Du har dock fortfarande rätt att begravas på en kyrkogård eller allmän gravplats eftersom alla, oavsett medlemskap, betalar begravningsavgift. Du har fortsatt även rätt att gå på gudstjänster, konserter och julfiranden i kyrkan.   

Vad finns det för anledningar till att gå ur Svenska kyrkan?  

Det finns olika anledningar till varför man skulle vilja säga upp sitt medlemskap i kyrkan. För den som inte tror på Gud eller har en annan religiös tillhörighet än kristendomen kan det kännas mindre relevant att betala en avgift till ett kristet trossamfund. Det kan även handla om att du ogillar hur Svenska kyrkan drivs eller hur de använder sina intäkter. Ett annat vanligt skäl för många att vilja lämna kyrkan är ekonomiskt – du kan, eller vill, helt enkelt inte ge dina pengar till Svenska kyrkans verksamhet. 

Hur går jag ur Svenska kyrkan? 

Det finns tre olika sätt att gå ur Svenska kyrkan och det kostar ingenting oavsett vilket alternativ du väljer.

  • Blanket – På Svenska kyrkans hemsidan finns en blankett för utträde. Ladda ner och fyll i blanketten. Skicka sedan in blanketten till din församling. Här kan du hämta blanketten. 
  • Brev – Du kan även välja att skriva ett brev till din församling där du anmäler din önskan om utträde. Såväl datorskrivna som handskrivna brev godtas. Samma uppgifter som på blanketten måste finnas med, d.v.s namn, personnummer, gatuadress, postadress, ort, datum och namnteckning. 
  • Besök – Du kan även välja att boka in ett möte med din församlings kyrkoherde för att anmäla ditt utträde muntligt. 

Om du ångrar dig kan du enkelt ansöka om ett nytt medlemskap i Svenska kyrkan. 

Lämna en kommentar